Bedrijfswaarde bepalen

In de meeste gevallen is een bedrijfswaardering een eenmalige gebeurtenis. En vaak wordt deze ingegeven door een overdracht van aandelen. Bijvoorbeeld in het geval van verkoop van de gehele onderneming, in- of uittredende partners, echtscheidingen, overlijden of ziekte.

Leovalor pleit voor periodiek waarderen, juist als deze zaken nog niet spelen.Een waardebepaling van je bedrijf, iedere ondernemer krijgt er een keer mee te maken. Het is verstandig om je vooraf te verdiepen in waarderingen van ondernemingen. Er zijn tal van methodes om de waarde van een bedrijf te bepalen.

De meest gebruikte en complete methode voor de taxatie van een bedrijf is de discounted cashflow methode. Deze methode baseert de waarde op toekomstige vrije geldstromen, contant gemaakt naar het heden.

Waardebepaling is tijdrovend en complex

Een van de nadelen van een uitgebreide methode voor de waardebepaling van een onderneming volgens de DCF methode is dat deze over het algemeen veel tijd kost om goed te doen. Zowel voor de ondernemer als de consultant die het waarderingstraject begeleidt.Voor de meeste ondernemers is deze methode van waarderen ook redelijk complex. Er zijn veel variabelen van invloed op de waarde en met name de prognoses vormen een barrière voor ondernemers. De barrière zit vaak in de meer-jaren prognoses. De meeste ondernemers kijken hoogstens een jaar voortuit en de DCF vereist meerdere jaren.

Daarom adviseert Leovalor ondernemers om tijdige te beginnen met het maken van een waardering van de onderneming en niet bij een (naderende) overdracht van aandelen. Onder tijdsdruk worden niet de beste plannen gemaakt en dat is dan juist van essentieel belang. Neem er de tijd voor en begin tijdig.

Daarnaast is een regelmatige herwaardering van belang om je eigen acties te kunnen beoordelen in het licht van waarde ontwikkeling. Daarom adviseert Leovalor periodieke bedrijfswaarderingen.

Door het effect van de prognoses te zien krijg je als ondernemer een steeds beter beeld van de waardestuwers binnen je bedrijf. Hierdoor is bij een naderende overdracht van aandelen een veel completer beeld en kan in alle rust gekeken worden naar de strategische voordelen voor de koper en het daarbijkomende effect op de waarde van het bedrijf.

Neem contact op met Leovalor voor meer informatie over het periodiek waarderen van ondernemingen.